Choose Language

RIVULIS SULAMA GRUBU
WEB SİTESİ GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

Bu web sitesi Rivulis Sulama Ltd. tarafından kendisi ve dünya çapındaki yan kuruluşları ve iştirakleri için işletilmektedir.

Bu Gizlilik Politikası, Rivulis Sulama Grubu’nun Web Sitemizdeki Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik gizlilik uygulamalarını açıklamaktadır. Kişisel Verilerinizi, bu Politikada açıklandığı gibi, Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde ve göz attığınızda kaydederiz.

Gizliliği korumayı ve Kişisel Verileri geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak adil ve yasal olarak işlemeyi taahhüt ediyoruz. Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için aşağıda tam Gizlilik Politikamıza erişebilirsiniz. Orada, topladığımız Kişisel Veri türlerini, bunları nasıl topladığımızı, toplamanın yasal dayanağının ne olduğunu, bunları ne için kullanabileceğimizi, kimlerle paylaşabileceğimizi, saklama sürelerimizin ne olduğunu ve topladığımız Kişisel Veriler ile ilgili haklarınız konusunda daha ayrıntılı olarak açıklama yapıyoruz.

Bu politikayı okuyun ve Web Sitesine erişmeden veya Web Sitesini kullanmadan önce Kişisel Verilerinizle ilgili uygulamalarımızı tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu Gizlilik Politikasını okuyup tam olarak anlarsanız ve uygulamalarımıza itiraz etmeye devam ederseniz, bu Web Sitesini derhal terk etmeli ve Web Sitesinin tüm kullanımlarından kaçınmalı veya sonlandırmalısınız. Bu politikayla ilgili başka sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin: marcom@rivulis.com

TAM GİZLİLİK POLİTİKASI

Rivulis Sulama Ltd. ve dünya çapındaki yan kuruluşları ve iştirakleri (topluca, “Rivulis”, “biz,bizim” veya “biz”) zaman zaman güncellenecek olan bu Gizlilik Politikasını (“Politikamız” veya “Gizlilik Politikamız”) sağlar. Web Sitemizin Ziyaretçilerin (veya “sizi”) Web Sitesini kullandığınızda ve Web Sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Verilerle ilgili olarak aldığımız bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politika ve prosedürlerimiz hakkında bilgilendirmektir.

(Büyük harfle yazılan tüm terimler, aşağıdaki Tanımlar bölümünde belirtilen anlamlara sahip olacaktır).

1. Tanımlar:

EEA” Avrupa Ekonomik Alanı anlamına gelir.

GDPR” 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin kişisel verilerin işlenmesine ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ve yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Yönetmeliği (AB) 2016/679 anlamına gelir. / 46 / EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve zaman zaman değiştirildiği, değiştirildiği veya yerini aldığı şekliyle.

Geçerli Yasalar” GDPR anlamına gelir; Zaman zaman ve Rivulis için geçerli olduğu ölçüde değiştirilen GDPR’yi uygulayan veya tamamlayan Avrupa Birliği Üye Devletlerinin yasaları, kuralları ve yönergeleri ve Rivulis için geçerli olduğu ölçüde gizlilik veya diğer konularda geçerli diğer yasalar.

Kişisel Veriler” Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde kendisine atfedilen anlama sahip olacaktır. Basitçe ifade etmek gerekirse, Kişisel Veriler, bireysel olarak tanımlanabilir bilgiler, yani bir bireyi tanımlayan veya makul çabalarla bir bireyin kimliğinin belirlenmesine neden olabilecek bilgiler anlamına gelir.

Kişisel Olmayan Veriler” sizi kişisel olarak tanımlamayan ve anonimleştirilmiş bilgiler gibi bir birey olarak özel kimliğinizi açığa çıkarmayan bilgiler anlamına gelir.

Veri Sahibi” “Veri Denetleyicisi”, “Veri İşleyici”, “İşleme”, “Avrupa Komisyonu”, “Uluslararası Kuruluş”, “Denetleme Kurumu” ve “Kişisel Veri İhlali” terimleri Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde kendilerine atfedilen anlamları taşıyacaktır.

Alt İşlemci”, Kişisel Verileri bizim adımıza veya bu tür bir İşlemci / Alt İşlemci adına İşlemek üzere tarafımızdan veya İşlemcilerimizden / Alt İşlemcilerimizden biri tarafından atanan herhangi bir kuruluş anlamına gelir; Rivulis’in veya Rivulis’in İşlemcisinin / Alt İşlemcisinin herhangi bir çalışanı veya bu tür atanmış herhangi bir kişi hariç, ancak yukarıdakilerin herhangi bir yüklenicisi veya bağlı kuruluşu dahildir.

Ziyaretçi” veya “siz” Web Sitemizin ziyaretçisi anlamına gelir.

Web sitesi” sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi sağlayan https://tr.rivulis.com adresinde bulunan genel web sitemiz anlamına gelir.

Bu Politika orijinal olarak İngilizce olarak yazılmıştır. Bir çeviri okuyorsanız ve İngilizce sürümle çelişiyorsa, lütfen İngilizce sürümün geçerli olduğunu unutmayın.

2. BU GİZLİLİK POLİTİKASI NE ZAMAN GEÇERLİDİR?

2.1. Bu Gizlilik Politikası, Web Sitemizin bir Ziyaretçisi olarak bizimle olan ilişkinizle ilgili olarak topladığımız, kullandığımız veya başka bir şekilde işlediğimiz Kişisel Veriler için geçerlidir.

2.2. Bu Gizlilik Politikası, bu Politikaya dahil olmayan ayrı gizlilik politikalarına sahip olabilecek diğer hizmetlerimiz için geçerli değildir.

3. TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

3.1. BİZE SAĞLADIĞINIZ KİŞİSEL VERİLER

a) Ziyaretçi iseniz, sizinle iletişime geçmemizi ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi vermemizi isterseniz aşağıdaki “Bize Ulaşın” sekmelerinden herhangi birini kullanarak bize “iletişim bilgilerini” (aşağıda tanımlandığı şekilde) sağlayabilirsiniz. Rivulis iş ortağı olmak istiyorsanız “Ortak Olun” sekmesine tıklayınız.

b) “İletişim Bilgileri” şunları içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir): tam ad, e-posta, şirket telefon numarası ve / veya kişisel telefon numarası, işyerindeki pozisyon ve işyeri adı, şirket ve / veya şehir, eyalet dahil kişisel adres / bölge, posta kodu. Lütfen sizinle iletişim kurmamız için gerekli olanın dışında herhangi bir kişisel veri sağlamayın.

c) Bir pozisyona başvurma amacıyla istihdam ilanları yayınladığımız Web sitemizdeki “kariyer” bölümünde yayınlanan e-posta adresinde bize “CV Bilgilerini” verebilirsiniz. “CV Bilgileri” şunları içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir): İletişim Bilgileri, diplomalar,, sertifikalar, doğum tarihi, cinsiyet, ulusal kimlik numarası veya pasaport, iş deneyimi. Lütfen bize önerilen pozisyon için uygunluğunuzu değerlendirmek için gerekenden daha fazla bilgi vermeyiniz. Lütfen, usulüne uygun olarak yetkilendirilmediğiniz sürece bize başka bir kişinin Kişisel Bilgilerini vermeyiniz.

3.2. TOPLADIĞIMIZ VEYA ÜRETTİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

a) Web Sitemize göz atarsanız, Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz. Bu, (kapsamlı olmayan bir liste yoluyla) şunları içerir: bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi ve “tanımlama bilgileri” aracılığıyla Coğrafi konumunuz.

b) Belirli Web sitesi işlevlerini etkinleştirmek, Web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunuzu daha iyi anlamak ve web trafiğinin yönlendirilmesini ve genel web sitesi kullanımını izlemek için tanımlama bilgileri kullanırız. Çerezlerimiz ve diğer izleme yöntemlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölüm 11 “ÇEREZLER” e bakın.

Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini yukarıda belirtildiği gibi işlediğimizde, bunu kontrolörler olarak yaparız.

4. TOPLADIĞIMIZ VEYA OLUŞTURDUĞUMUZ KİŞİSEL OLMAYAN VERİ TİPLERİ

4.1. Yukarıda açıklanan Kişisel Veri kategorilerine ek olarak, belirli bir kişiye referansla işlenmeyen anonimleştirilmiş bilgileri ve verileri de işleyeceğiz. Bu Kişisel Olmayan Verileri Web Sitesi aracılığıyla aşağıdaki şekillerde toplayabiliriz:

a) Tarayıcınız tarafından gönderilen bilgiler (“Günlük Verileri”). Bu günlük Verileri şunları içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir): cihazınız, işletim sisteminiz, İnternet tarayıcısı türü, Elek çözünürlüğü, dil, konum ve klavye ayarları, internet servis sağlayıcısı, ziyaret ettiğiniz web sayfası ile ilgili tanımlayıcı olmayan bilgiler ve aradığınız bilgiler vb.

b) Web Sitemizin kullanımını değerlendirmek için otomatik cihazlar ve uygulamalar kullanabiliriz. Bu araçları Web Sitemizi, performansımızı ve kullanıcı deneyimimizi geliştirmemize yardımcı olması için kullanıyoruz. Çerezlerimiz ve diğer takip yöntemlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 11 “ÇEREZLER” e bakın.

c) Ayrıca verileri izlemek ve analiz etmek veya bizim adımıza başka hizmetler sağlamak için üçüncü şahısları görevlendirebiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 8 “DİĞERLERİYLE BİLGİ PAYLAŞIMI” bölümüne bakın.

d) E-ticaret sitesimizde şu bilgileri topluyoruz: isim, e-posta ve adres.

5. KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ (İŞLEME AMAÇLARI)

5.1. Kişisel veriler, aşağıdaki ana amaçlar için kullanılır (zaman zaman güncellenebilir):

a) Bize Ulaşın formunu doldurduysanız, ortak olmanız, müşteri tavsiyesi talep etmeniz veya CV göndermeniz durumunda sizinle iletişim kurmak için;  

b) Web Sitesi ile ilgili olarak bizim adımıza işlevler gerçekleştiren veya satış süreçlerimize yardımcı olan üçüncü taraf satıcılara, hizmet sağlayıcılara, yüklenicilere, bayilere veya acentelere ifşa etmek;

c) bizim veya iş ortaklarımızın Web Sitemizi sağlamak ve geliştirmek için kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve diğer toplu ve / veya çıkarılmış Kişisel Olmayan Veriler oluşturmak için; ve

d) Üçüncü şahıslara ait hizmetler aracılığıyla yolsuzluk ve AML kontrolleri yapmak;

e) e-ticaret sitesi üzerinden hizmet vermek; ve

f) sizin tarafınızdan başka şekilde yetkilendirildiği şekilde.

5.2 Bize sağladığınız e-posta adresinizi, gerektiğinde veya isteğinize göre sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz.

6. KİŞİSEL OLMAYAN VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ (İŞLEME AMAÇLARI)

6.1. Kişisel Olmayan Veriler olan bilgileri, Kişisel Verileri (geçerli olduğu durumlarda) kullandığımız amaçlarla ve bunlara ek olarak kullanabiliriz:

a) anonim veya toplu bilgileri ve istatistiksel verileri derlemek,

b) Web Sitesi ile bağlantılı olarak bizim adımıza görevler gerçekleştiren üçüncü taraf satıcılara, hizmet sağlayıcılara, yüklenicilere veya aracılara ifşa etmek ve

c) Web Sitesinin kullanımını izlemek ve analiz etmek ve Web Sitesinin kullanımının teknik yönetimi ve sorun giderme işlemleri için.

6.2. Kişisel olmayan verilerin çerezler ve diğer analiz araçları aracılığıyla nasıl toplandığı hakkında daha fazla bilgiyi 11 bölüm “ÇEREZLER” de bulabilirsiniz.

6.3 Web Sitesi’nin test edilmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, izlenmesi ve çalıştırılması dahil olmak üzere meşru iş amaçları için kişisel verilerinizin özütlerine dayalı olabilecek anonim, istatistiksel veya toplu bilgileri kullanırız. Bu bilgileri üçüncü taraf sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Sizinle ilişkili olabilecek toplu bilgilerden veri çıkarmanın makul bir yolu olmadığından, bunun gizliliğiniz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Kişisel Verilerinizi yalnızca bu politikanın şartlarına veya önceden bilgilendirilmiş onayınıza tabi olarak paylaşacağız.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YASAL DAYANAK

7.1. Kişisel verilerinizi yalnızca bunu yapmak için yasal bir dayanağımız varsa işleyeceğiz. Yasal dayanak, topladığımız nedenlere ve kişisel verilerinizi kullanmamız gerektiğine bağlı olacaktır. Hemen hemen tüm durumlarda yasal dayanak şu şekilde olacaktır:

a) Şirket olarak sahip olduğumuz meşru bir menfaati karşılamak.

b) Kişisel verileri belirli bir amaç için kullanmamıza izin verdiğiniz için.

7.2. İşleme temelinde daha fazla bilgi:  

a) Kişisel verilerin işlenmesi, bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine işlem yapmak için gereklidir, örneğin: bilgilerinizi “Bize ulaşın” formu altında verirseniz, hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için sizinle iletişime geçeceğiz ve size istenen bilgileri sağlayacağız.

b) Kişisel Verilerin işlenmesi, bizim veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini yerine getirmek için gereklidir, örneğin: (1) kötüye kullanımı belirlemek ve önlemek için Web Sitemizin kullanımı hakkında bilgi topluyoruz; (2) ) Kişisel verileri, Ziyaretçi eğilimlerini ve teknik sorunları belirleyerek Web Sitemizi korumak ve geliştirmek için kullanırız.

7.3. Yukarıda ayrıntıları verilen yasal dayanakların, tarafımızca Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilen Kişisel Verilerin işlenmesi eylemlerinin yasal dayanağı olduğu burada belirtilmiştir. Kişisel verilerin işlenmesi diğer İlgili Yasalara tabi ise, Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, ilgili yasalara göre farklılık gösterebilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüm 10 “HAKLARINIZ”  bölümüne bakın.

8. BAŞKALARIYLA BİLGİ PAYLAŞIMI

8.1. Kişisel verilerinizi satmıyor, kiralamıyoruz veya kiraya vermiyoruz. Kişisel verilerinizi, bizim adımıza hizmet sağlayan veya bize analitik, depolama vb. Sağlayan yükleniciler gibi bilgi toplama ve işleme amaçlarına ulaşmak için gerektiğinde hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. veya satış süreçlerimize yardımcı olan bayilerimiz ve acentelerimiz, söz konusu üçüncü tarafın, kendisiyle paylaştığımız bilgilerin kontrolörü, Alt İşlemci olarak üçüncü tarafın yükümlülüklerine uygun olarak, ilgili yasalar ve bu politikanın gerektirdiği şekilde gizliliğinizi korumayı taahhüt etmesi koşuluyla onlarla paylaşıyoruz.

8.2. Kişisel verilerinizi Rivulis grubundaki şirketlerle, bu tür kişisel verilerin kullanımlarının bu politikaya uygun olması gerektiği açıkça belirtilerek paylaşabiliriz. Kişisel Verilerinizin Rivulis Grup şirketleri tarafından işlenmesinin temel amaçları şunlardır: bilgi taleplerinin kendi yetki alanlarında işlenmesi, doğrudan pazarlama dahil olmak üzere Rivulis Grubunun içerik ve hizmetlerinin sunulması: grup düzeyinde BİLGİ TEKNOLOJİSİ ve Pazarlama hizmetleri olarak.

8.3 Ek olarak, bir birleşme, satın alma veya diğer yapısal değişiklikler, alıcı kuruluşun bu politikaya uyması koşuluyla, kişisel verilerinizi başka bir kuruluşa aktarmamızı gerektirebilir.

8.4. Ulusal güvenlik veya kanun uygulama gerekliliklerini karşılamak dahil olmak üzere, kamu makamlarından veya kanun uygulayıcılardan gelen yasal taleplere yanıt olarak Kişisel Verileri ifşa etmemiz gerekebilir. Kanunları uygulamak ve bunlara duymak için hükümet ve kanun uygulayıcı yetkililerle işbirliği yapıyoruz.

9. VERİLERİN BÖLGENİZ DIŞINA AKTARILMASI

9.1. Dünya çapındaki bulut tabanlı hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli sitelerde bilgi depolayabilir, işleyebilir veya saklayabiliriz. AB’de bir Veri Sahibi iseniz ve Kişisel Verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki başka bir ülkeye veya Uluslararası bir Organizasyona aktarmayı planlıyorsak, bunların Geçerli Yasalara uygun bir şekilde korunmasını ve aktarılmasını sağlayacağız. Kişisel Veriler, aşağıdaki yollardan biriyle Avrupa Ekonomik Alanı dışına veya Uluslararası bir Organizasyona aktarılabilir:

a) Verileri gönderdiğimiz ülke, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağladığından Avrupa Komisyonu tarafından onaylanabilir (İsrail, onaylanmış bir ülkedir);

b) söz konusu aktarım, kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına ilişkin AB Komisyonu Standart Sözleşme Maddelerinde (ilgili modülde) belirtilen koşullara tabidir ve Avrupa Komisyonu tarafından 4 Haziran 2021 tarihli uygulama kararı ile kabul edilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan, SCC’leri değiştiren veya yerine geçen maddelerdir.

c) diğer durumlarda, yasa kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışına başka şekilde aktarmamıza izin verebilir.

9.2. Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarıldığında kişisel verilerinize sağlanan koruma hakkında daha fazla bilgiyi marcom@rivulis.com adresinden bizimle iletişime geçerek edinebilirsiniz.

9.3. Kişisel Verilerinizin başka bir yargı alanına aktarılmasının sizin izninizi gerektirdiği bir yargı bölgesinde bulunuyorsanız, Web Sitesini kullanarak bu tür bir aktarım veya bilgilerin başka yargı alanlarında depolanması, işlenmesi veya bakımı için bize açık ve net onayınızı verirsiniz.

10. HAKLARINIZ

10.1. Kişisel verilerinizi topladığımız, kullandığımız veya sakladığımız yukarıdaki tüm durumlarda, aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz ve çoğu durumda bunları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman marcom@rivulis.com adresinden bizimle iletişime geçebilir ve hakkınızda hangi Kişisel Verileri sakladığımızı öğrenmeyi talep edebilirsiniz. Erişim talep ettiğiniz verileri bulmak için iyi niyetle çaba göstereceğiz.

10.2. Geçerli yasalara göre gerekli gördüğümüzde veya meşru ticari nedenlerle, geçerli yasaların gerektirdiği süre boyunca belirli bilgileri saklayabiliriz. Ayrıca, zaman zaman yürürlükte olan politikalarımız uyarınca Kişisel Verileri silebiliriz.

10.3. Bizden bu Ppolitika ve Geçerli yasalar kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmamızı istediğinizde, kişisel verilerin ifşasını önlemek için sizin, olduğunuzu iddia ettiğiniz kişi olduğunuzdan emin olmamız için bize belirli tanımlayıcı bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. Başkalarıyla bağlantılı olarak, erişim talep ettiğiniz verilerin niteliğini ve kapsamını daha iyi anlamak için size sorular sorabiliriz.

10.4. Size sunduğumuz verileri, başkalarıyla ilgili tüm kişisel verileri silebiliriz.

Avrupa Birliğin’deki Veri Konularımıza Not edin:

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki haklardan (Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında) Kişisel verilerini işleyebileceğimiz (bu bölümde “Siz”, “Sizin”) AB’den Ziyaretçileri ve diğer ilgili kişileri burada bilgilendiririz:

Düzeltme hakkı: Rivulis tarafından İşlenen Kişisel Veriler yanlışsa, eksikse veya Geçerli Yasaya veya bu Gizlilik ve Çerez Politikasına uygun olarak işlenmemişse, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini sağlama hakkına sahip olabilirsiniz.

Silme hakkı: Belirli koşullar altında, Rivulis’in kişisel verilerinizi silmesini veya “bloke etmesini” talep etme hakkına sahip olabilirsiniz (örneğin, belirli bir verinin devam eden işlenmesi haklı değilse veya işlemenin yasal dayanağı rızaya bağlı ise.)

Taşınabilirlik Hakkı: Belirli koşullar altında, bize sağladığınız Kişisel Verileri veri enetleyicileri arasında aktarma hakkına sahip olabilirsiniz (yani Kişisel Verilerinizi başka bir kuruluşa aktarmamızı isteme hakkına).

İtiraz hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bu yasal dayanağı “kamu yararı” veya “meşru çıkarlar” ise, bu yasal dayanaklar mutlak değildir ve bu tür bir muameleye itiraz etme hakkına sahip olabilirsiniz.

Onayınızı geri çekme hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesi sizin izninize dayanıyorsa, bu tür işlemlere verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bizimle marcom@rivulis.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı – belirli durumlarda, özel durumunuz nedeniyle Kişisel Verilerinizin İşlenmesine itiraz etme hakkına sahip olabilirsiniz.

Şikayette bulunma hakkı: Yetki alanınızın ilgili veri koruma makamına veya Denetleme Makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Başka bir yargı alanında Veri Sahibi iseniz – diğer haklar geçerli olabilir ve yukarıda belirtilen tüm haklar sizin için geçerli olmayabilir. Bu hakları, uygun olduğu durumlarda kullanmak için, lütfen bu Politikanın 17. Bölüm “BİZE ULAŞIN” bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.

11. ÇEREZLER

11.1. Çerez, kayıt tutma amacıyla bilgisayarınızın sabit diskine aktardığımız küçük bir veri dosyasıdır. Web sitemize eriştiğinizde veya kullandığınızda, Rivulis, bilgisayarınızın tarayıcısında veya bilgisayarınızın sabit sürücüsünde ve / veya mobil telefon cihazınızda belirli bilgileri depolayan “çerezler”, diğer izleme teknolojileri ve diğer yerel dosyalar gibi standart teknolojileri kullanır (” Yerel Depolama ”) ve sizi diğer kullanıcılardan ayırmamızı, Web Sitesinin hileli veya kötüye kullanılmasını önlememizi, tercihlerinizi kaydetmemizi ve belirli özelliklerin otomatik olarak etkinleştirilmesini etkinleştirmemizi, kullanıcı deneyiminizi ve diğer yeteneklerinizi geliştirmemizi sağlayacaktır. Veri toplamak için aşağıdaki “çerez” türlerini kullanıyoruz: Google web analizi çerezleri, Facebook piksel çerezleri, “kesinlikle gerekli” çerezler ve hedefleme veya reklam çerezleri.

11.2. Google web analizi çerezleri (https://support.google.com/analytics/answer/6004245) ve Facebook piksel çerezleri (https://www.facebook.com/policy/cookies/) için politikalar hakkında daha fazla ayrıntı edinebilirsiniz. Lütfen, bu tür çerezleri, yalnızca bu tür bir kullanım için ayrı onayınızı aldıktan sonra ve bu izni herhangi bir zamanda geri çekme hakkınıza tabi olduktan sonra kullanacağımızı unutmayınız. Bu araçlardan vazgeçme seçeneğiniz hakkında daha fazla bilgi http://www.allaboutcookies.org adresinde mevcuttur.

11.3. Diğer çerezler cihazınızda kayıtlı kalır ve Web Sitemizi daha sonra ziyaret etmeniz durumunda sizi tanımamızı izin verir (kalıcı çerezler). Web sitemizi daha kullanıcı dostu ve etkili hale getirmek için kalıcı çerezler kullanıyoruz.

11.4. Çoğu cihaz ve tarayıcı, çerezleri cihazınızın sabit sürücüsünden silmenize, çerezlerin kabul edilmesini engellemenize veya bir çerez kaydedilmeden önce uyarı almanıza izin verir. Ancak, Web Sitemizdeki tanımlama bilgilerini engellemeyi seçerseniz, Web Sitesinin işlevlerinden bazılarını kullanamayabilirsiniz.

11.5. Tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemediğiniz sürece, Web Sitesinin Web Sitesini kullanımınız üzerine tanımlama bilgilerini kullanacağını unutmayınız (yürürlükteki Yasalar tarafından bu tür tanımlama bilgilerinin kullanılması için ayrı bir izin verilmesi gerekmedikçe ve bu durumda, bu tür çerezleri yalnızca bu tür bir kullanım için ayrı onayınızı aldıktan sonra ve bu izni istediğiniz zaman geri çekme hakkınıza tabi olduktan sonra kullanacağız.)

12. VERİ GÜVENLİĞİ

12.1. Kişisel ve Kişisel Olmayan Verilerin korunmasını çok ciddiye alıyoruz ve bilgileri elimizde veya kontrolümüzde olduğunda kayıp, hırsızlık, hasar veya yetkisiz kullanımdan veya erişimden korumak için bilgiye erişimi kısıtlayan makul fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemler dahil, çeşitli sistemler, uygulamalar ve prosedürler kullanıyoruz. Bu önlemler, sağlam endüstri standartlarını karşılayan güvenlik sağlar. Bununla birlikte, gizliliğinizi korumak için çaba sarf etmemize rağmen, Web Sitesinin herhangi bir yanlışlık, arıza, yasadışı engelleme veya erişim veya diğer suistimal ve kötüye kullanım türlerine karşı güvenli olacağını garanti edemeyiz.

12.2. Ayrıca olası güvenlik açıkları ve saldırılar için sistemlerimizi düzenli olarak izliyoruz ve web sitemizin güvenliğini daha da iyileştirmek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için düzenli olarak yeni yollar arıyoruz.

12.3. Kendinizi şifrelerinize, telefonunuza ve bilgisayarınıza yetkisiz erişime karşı korumak için, paylaşılan bir bilgisayarı kullandıktan sonra oturumu kapatmak, kimsenin bilmediği veya kolayca tahmin edemeyeceği güçlü bir şifre seçmek ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi gizli tutmak dahil olmak üzere önlemler almalısınız. Ek olarak, tesislerinizde depolanan kişisel verilere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için önlemler almanın yanı sıra, bilinmesi gereken bir temelde bu tür bilgilere sınırlı erişim hakları tanımlamalısınız.

13. VERİ SAKLAMA

13.1. Verilerin işlenme amaçlarına, meşru iş amaçlarımıza ve ayrıca yürürlükteki kanun kapsamındaki yasal gerekliliklere bağlı olarak farklı türlerdeki bilgileri farklı süreler boyunca saklarız. Kişisel Verileri, bu Politika kapsamındaki toplama ve kullanım amaçlarını desteklemek ve diğer meşru iş amaçları için, örneğin verileri depolamak, dokümantasyon, siber güvenlik yönetimi amaçları, yasal işlemler ve vergi konuları için gerekli olduğu sürece saklayabiliriz.

13.2. Kişisel Olmayan Toplu Verileri zaman sınırı olmaksızın saklayabiliriz. Her durumda, Web Sitesini kullandığınız sürece, yasal olarak silmemiz gerekmedikçe veya bilgileri silme haklarınızı kullanmadığınız sürece sizinle ilgili bilgileri saklayacağız.

14. ÇOCUKLARA YÖNELİK POLİTİKAMIZ

Web Sitemiz 18 yaşın altındaki kişiler tarafından veya 18 yaşın altındaki kişiler için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, bu nedenle 18 yaşından küçük kişilerden bilerek Kişisel Verileri toplamıyoruz. Kişisel Veriler sizin rızanız temelinde toplanabileceğinden, veri sahibi 16 yaşından büyük olmalıdır (veya bu, ülkenizdeki yasal gereklilikse 13 yaşından büyük olmalıdır). Bu yaş gereksinimleri karşılanmazsa, bilgileri bu Politikaya uygun olarak sağlamak ve işlemek için ebeveynin veya velinin onayını almanız gerekir; Böyle bir onay yoksa, lütfen Web Sitesini kullanmayınız.

15. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

15.1. Web sitemize yedi (7) gün önceden bildirimde bulunarak zaman zaman bu Gizlilik Politikasının şartlarını değiştirebiliriz. Ancak, önemli değişiklikler, bildirimin ilk yayınlanmasından otuz (30) gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu tür durumlarda genel olarak kullanılan iletişim kanalları aracılığıyla size önemli değişiklikleri bildirmek için makul çabayı göstereceğiz.

15.2. Politikayı yasal gerekliliklere uyarlamamız gerekirse, değiştirilen Politika derhal veya gerektiğinde yürürlüğe girecektir.

15.3 Böyle bir bildirimden sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, yapılan herhangi bir değişiklik için onayınızı ve bu değişikliklerle ilgili herhangi bir iddia veya talepten feragat ettiğiniz anlamına gelecektir. Yeni veya farklı şartları kabul etmiyorsanız, Web Sitesini kullanmamalısınız ve web sitesini kullanmayı bırakmakta özgürsünüz.

16. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

16.1. Bu Gizlilik Politikası, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, İsrail Devleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. 

16.2. Tel Aviv – Jaffa Bölge Mahkemeleri, bu Gizlilik Politikasından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar ve işlemler üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

17. İLETİŞİM

Bu Politika hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle marcom@rivulis.com adresinden iletişime geçiniz.

Bu Politikayla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz ve biz endişelerinizi gidermek için makul çabayı göstereceğiz. Genel olarak gizlilik sorularını veya endişelerini hızlı ve etkili bir şekilde çözebiliriz. Bizden aldığınız cevaptan memnun olmazsanız, endişelerinizi yargı bölgenizdeki ilgili mahremiyet düzenleyicisine iletebilirsiniz. Talep ederseniz, size bu düzenleyicinin iletişim bilgilerini sağlayacağız.

Copyright © 2022, Rivulis Tüm hakları saklıdır.

Son Güncelleme: 31 Ekim 2022

Please, visit our site
using another browser